• Genskabe tillid til sundhedsvæsenet

    Motivere politikere til ikke at anvende forkert og misledende information

  • Hjælpe patienter med at undgå svigt

    Motivere beslutningstagere til at erkende og undgå interessekonflikter

  • Fremme demokrati og patientindflydelse

    Motivere vælgere til tværpolitisk at støtte patient venlige politikere