Skabt af patienter.., for at gøre livet lidt lettere for alle i sundhedsvæsenet

Vi har på papiret verdens bedste sundhedsvæsen.., og vi har et overvældende flertal i alle dele af befolkningen, der ønsker at sundhedsvæsenet en dag vil leve op til sit potentiale.

Men vi er kun mennesker, og de svagheder vi viser overfor fælleskabet når det gælder andre områder end sygdom, skaber både mistillid og og alt for mange svigt i sundhedsvæsenet.

For at nå målet om et bedre fungerende sundhedsvæsen, kræver derfor hverken lovændringer eller større budgetter.., kun politisk vilje til forandring.

PaxLex vil arbejde for at genskabe tillid til sundhedsvæsenet, samt levere ydelser der kan hjælpe patienter med at undgå forudsigelige svigt. 

  • Stop Spin

    Motivere politikere til ikke at bruge fejlagtig, misledende og mangelfuld information, samt undgå de interessekonflikter der skader patienter mest.

  • Stop Svigt

    Sikre patienter adgang til korrekt og dækkende information, samt hjælpe individuelle patienter med at undgå forudsigelige svigt.

  • Stop Smerte

    Arbejde for at sikre alle adgang til palliativ smerte-behandling, samt udvikle ydelser der kan hjælpe patienter med at undgå afhængighed og misbrug.